COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIK

Når du besøger vores website bliver der indsamlet oplysninger om dig, som bliver brugt til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at skabe mere værdi hos de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der bliver indsamlet oplysninger om dig, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af hjemmesiden. I de nedenstående afsnit har vi uddybet, hvad det er for informationer, der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Hjemmesiden anvender “cookies”, som er en tekstfil, der gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med formålet at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan dog ikke indeholde skadelig kode som fx. virus.
Det er muligt for dig at slette eller blokere for cookies. Det kan du gøre ved at følge denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering
Hvis du følger vejledningen og sletter eller blokerer cookies, så vil de annoncer du ser kun blive mindre relevante for dig, mens de vil optræde hyppigere. Du kan samtidig også risikere, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, som du ikke kan få adgang til.

 

Privatlivspolitik

 

Formål

Formålet med privatlivspolitik er at vise, hvordan virksomheden Hypnoseterapivejle.dk indsamler, anvender og beskytter dine personoplysninger. Virksomheden respekterer dine ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som du afgiver mundtligt, skriftligt og online.

 

Personlige oplysninger er alle oplysninger, som kan identificere dig som klient.

 

For at kunne arbejde effektivt og ansvarligt som behandler og underviser har jeg brug for forskellige personoplysninger. Nedenstående er en orientering om, hvilke data jeg indsamler, og hvad jeg benytter dem til og dine rettigheder.

 

1. Kontaktoplysninger

Jeg er ansvarlig for behandlingen af dine data. Mine kontaktoplysninger er:

Louise Bohnstedt

Hældagervej 171, 7120 Vejle

Telefon 28137505

Mail: hypnoseterapivejle@gmail.com

 

Hvis du har spørgsmål til min behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte mig via telefon eller e-mail

 

2. Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål

Bekræftelser på aftaler, samt køb af uddannelser og kurser.

Informationer om ændringer på aftaler og kurser

Evt Informationer om nye kurser, foredrag, webinarer

Journalisering ifm. terapi

 

3. Kategorier af personoplysninger og samtykke

Samtykkeerklæring:
Ifm. første session giver du dit samtykke til, at du er bekendt med virksomhedens privatlivspolitik, og du giver oplysninger om dig selv, som er nødvendige for at sikre kvaliteten af mine terapeutiske behandlinger. 

Med samtykkeerklæringen bliver du bedt om tilladelse til behandling af følgende kategorier af personoplysninger om dig, når de er saglige og nødvendige for, at jeg kan hjælpe dig:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, alder. Uddannelses- og ansættelsesforhold, væsentlige sociale problemer og familieforhold. Oplysninger om evt. strafbare forhold.

Fysiske/psykiske helbredsoplysninger. Sygdomme, indlæggelser og evt. medicinforbrug. Oplysninger om racemæssig/etnisk/kulturel baggrund. Religiøse overbevisninger.

Du giver desuden samtykke til, at du er bekendt med afbuds- og betalingsbetingesler.

Din samtykkeerklæring påføres ikke dit klientnummer jf. pkt. 6. Jeg anmoder aldrig om dit cpr. nr. 

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere af dine personoplysninger

Jeg videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til andre, med mindre du anmoder mig om det og har givet din tilladelse hertil.

 

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine oplysninger stammer udelukkende fra dig.

 

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Du har ret til at få dine personoplysninger slettet, når ét af følgende forhold gør sig gældende:

For overholdelse af reglerne om bogføring slettes alle personoplysninger iht. bogføringsloven. Dvs. at de slettes helt regnet fra indeværende år og fem år tilbage. Personoplysninger, der ikke er relevante ift. bogføringsloven og SKAT, kan slettes efter endt behandling, når du anmoder om det, når du trækker dit samtykke tilbage, og ellers slettes de senest et år efter din sidste konsultation.

Oplysningerne behandles manuelt. Fysisk materiale opbevares aflåst. Identitetsark med oplysninger, der kan identificere dig, opbevares adskilt fra øvrige fortrolige oplysninger om dig. Det sker ved benyttelse af kode (pseudonymisering).

 

7. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Der anvendes ikke automatiske afgørelser eller profilering af dine data.

 

8. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte mig på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af mine behandlinger af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

9. Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig. Jf. pkt. 1.

 

9a. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.  

 

9b. Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for min almindelige generelle sletning indtræffer.

 

9c. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

9.d Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod mine ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Der sker ikke behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

10. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Ønsker du dette, skal du rette skriftlig henvendelse til mig på de kontaktoplysninger, der fremgår af pkt. 1.

 

11. Datatilsynets vejledninger

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

12. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Kontakt mig her