Psykoterapi · Gestaltterapi · Kognitiv terapi · Hypnoseterapi

Som psykoterapeut med flere specialer har jeg en lang og bred uddannelsesmæssig baggrund indenfor både gestaltterapi, kognitiv terapi og hypnoseterapi.

Psykoterapi og hypnoseterapi har til formål at diagnosticere, behandle, lindre eller helbrede samt forebygge psykologisk og fysiologisk lidelse og smerte.

Herunder kan du læse om de psykoterapeutiske og evidensbaserede metoder jeg anvender.

Gestaltterapi

Gestaltterapi er en nyere terapiform, udviklet i slutningen af 1940’erne.

Det overordnede menneskesyn er det eksistentialistiske, der blandt andet har fokus på individets eget ansvar, frihed og valg og hvor mennesket ses som dynamisk foranderligt og selvregulerende.
I den gestaltterapeutiske forståelse har mennesket en iboende kraft, der altid retter sig mod balance – og når den er oprettet så ubalance. For at kunne opretholde sund ligevægt og kunne bevæge sig smidigt mellem balance og ubalance, er det væsentligt at kunne mærke egne behov, kunne prioritere mellem dem og agere hensigtsmæssigt på dem.

Hvordan arbejder vi

Gennem terapi er det muligt at skabe nye perspektiver på måder at se sig selv, sine symptomer, relationer og sin omverden. Nye perspektiver hjælper til nye forholdemåder i form af tanker, følelser og adfærd – særligt i forhold at kunne tænke og handle anderledes og dermed blive hel og skabe den livskvalitet man ønsker.

I terapien tages der udgangspunkt i klientens oplevelse her-og-nu.

I stedet for blot at tale om tidligere situationer, kan klienten opfordres af psykoterapeuten til at opleve situationen, og dermed få mulighed for at opleve situationen på en ny måde.
Gennem gestaltprocessen lærer klienten at blive mere opmærksom på, hvordan klientens egne tankemønstre og adfærd kan blokere for selvbevidsthed og derfor kan være med til at begrænse klienten eller styre klientens liv uhensigtsmæssigt.

Ordet ”gestalt” i gestaltterapi er et tysk ord og kan oversættes til helhed. Netop det at danne nye helheder – nye forståelser, er centralt i gestaltterapien.

Indenfor gestalt-terapien tror jeg som psykoterapeut på, at mennesker er ansvarlige for deres eget liv. Grundfilosofien bygger som nævnt på eksistentialismen og dermed på troen på, at vi alle i yderste konsekvens er alene og at det derfor kun er mig selv, der er ansvarlig, hvis mit liv ikke fungerer. Naturligvis er vi ikke altid selv herre over udfordringer der måtte opstå i vores liv, men vi har indflydelse på, hvordan vi tackler det vi oplever. Altså hvordan vi forholder os til det livet udsætter os for

Menneskelivet er en proces over tid, hvilket betyder, at forandring er et vilkår, og at evnen til tilpasning til indre og ydre forandringer er en forudsætning for psykisk og fysisk sundhed.

Gestaltterapi egner sig til personer, der er interesserede i at arbejde med deres egen udvikling og selvbevidsthed. Når vi har sessioner sammen, møder jeg dig ligeværdigt der hvor du er og deltager på din rejse ved bl.a. at udtrykke hvad jeg observerer.

Du får herved mulighed for, at genskabe og mærke handlemønstre i nuet og blive ressourcefyldt bevidst både i krop og tanke.

Psykoterapi består af regelmæssige samtaler med en psykoterapeut gennem kortere eller længere tid – alt efter individuelle behov og ønsker.

Hypnoseterapi

Hypnoseterapi er en meget kraftfuld og virkningsfuld metode. Med hypnoseterapi kan vi arbejde med mange problemstillinger hvor andre terapiformer kommer til kort.

Eksempelvis har hypnoseterapien vist sig særdeles effektiv til behandlingaf klienter med OCD/tvangstanker, angstproblematikker, vægttab, traumatiske oplevelser, trikotillomani (compulsive hair pulling), emetofobi (angst for at kaste op), selvværdsproblematikker, fobier og meget andet.

Med hypnoseterapien er de fleste problemstillinger løst på 1-5 sessioner.

Du kan læse tidligere klienters tilbagemeldinger om deres forandring med mine hypnose-sessioner ved at læse på min anden hjemmeside Hypnoseterapi Vejle.

Hypnose er en HELT naturlig tilstand af øget modtagelighed.

Derfor er det, i hypnosetilstanden, let for dig at skabe forandring. Du er modtagelig for ny indlæring og aflæring af det gamle shit 🙂

Forskningen taler for

Faktisk har forskning vist, at succesraten med kognitiv adfærdsterapi øges med 70% hvis man tilfører hypnose:

  • “Rhue, Lynn, Kirsch 1995 viste i en metaanalyse at I 70% af tilfældene havde CBT (Kognitiv Adfærdsterapi)  større effekt, når man brugte hypnose som en integreret del.
  • Dr. Irving Kirsch et al., 1995:
    Forskerne konkluderede, at den gennemsnitlige patient, der modtog CBH (Kognitiv Adfærds Hypnoseterapi), viste større bedring end 70% af de klienter, der fik behandling uden hypnose”.

Jeg er én af Danmarks mest erfarne og bedst uddannede hypnoseterapeuter. Jeg er medindehaver af Danmarks visionære og succesfulde hypnoseskole Hypnosehuset Danmark, hvor vi har vundet flere internationale priser for vores arbejde og uddanner alt lige fra forskere, læger, lærere og pædagoger til akupunktører, zoneterapeuter, hjerneskadekoordinatorer og psykologer.

Læs mere under “Om Louise” eller kontakt mig for at høre mere om hvordan jeg arbejder.

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi – også kaldet kognitiv adfærdsterapi – er en form for psykoterapi som oprindelig blev udviklet af amerikanerne psykolog Albert Ellis og psykiater Aaron Beck. Begge arbejdede inden for psykoanalysen som i tiden efter 2. verdenskrig var meget dominerende. Aaron Becks kognitiv terapi blev udviklet for forskellige psykiske lidelser som depression og angstlidelser.

Antagelsen der ligger til grund for kognitiv terapi er, at vores følelser og adfærd i høj grad bestemmes af hvordan vi strukturerer verden ved hjælp af tænkning, antagelser, og evalueringer; hvis man derfor kan identificere destruktive tanke- og handlingsmønstre, kan man ved passende terapi søge at erstatte disse med mere realistiske eller mindre destruktive.

Kognitiv terapi Vejle

Kort indføring

Indenfor kognitiv terai tages udgangspunkt i tre etager af tanker. De nederste er kerneantagelserne/skémata. Man kan kalde dem for vores naturlove: de faste overbevisninger vi har om, hvordan verden er indrettet (“Jeg er ikke god nok”, “Verden er et utrygt sted at være” etc.). Disse overbevisninger er normalt tavse eller ubevidste i den forstand, at man ikke tænker bevidst over dem – de er der bare og er med til at præge den måde man er i verden på.

Ovenover er vores leve-regler. Det er de regler, som man følger for at overleve i verden på baggrund af de kerneantagelser man har om verden og om sig selv. De er en slags indre ordsprog (“Hvis jeg bare gør det bedre, så vil jeg blive elsket”). Også leve-regler er normalt ubevidste.

Når disse to sæt tanker bliver ramt af noget virkelighed – f.eks. at kæresten går – sætter de gang i den tredje etage: de automatiske tanker. Hvis man “ved”, at man ikke er god nok, og det kun er andres accept, der kan give én lov til at elske sig selv, vil de automatiske tanker ved kærestens beslutning om brud være noget i retning af: “Han/hun går, fordi jeg ikke er god nok/værd at elske”. Og når det er tankerne, bliver man givetvis ude af sig selv af sorg, angst og vrede og råber og skriger (følelser) eller endda skader sig selv (adfærd) Her ville andre, og mere sunde, grundforestillinger give tanker som: “Suk – men vi var vist også vokset fra hinanden, der venter mig sikkert noget endnu bedre”. Disse tanker giver helt andre følelser og mere hensigtsmæssig adfærd.

Kognitiv terapi Vejle

Hvordan arbejder vi

Det tager naturligvis tid at forstå og acceptere, hvordan ens egne tanker, følelser og adfærd hænger sammen. Derfor bruger den kognitive psykoterapeut eksempelvis Den kognitive Diamant.

Terapeuten spørger eksempelvis ind til hvad der skete, da kæresten gik, og klientens første svar vil som regel være vredt og usammenhængende og præget af kerneantagelserne/skemata. Men med hjælp fra Den Kognitive Diamant klienten sammen med terapeuten finde ud af, hvordan hændelsen sætter gang i nogle tanker, som spiller sammen med følelser, fornemmelser og handlinger – og efterhånden også, hvilke grundforestillinger om verden og én selv, der ligger nedenunder det hele.

Denne indsigt og bevidstgørelse betyder, at klienten nu har mulighed for at begynde at opdage disse negative automatiske tanker klienten får i givne situationer, kigge på dem og dermed ændre dem til konstruktive tanker.

 

Vejle psykoterapeutisk klinik
– v. Louise Bohnstedt Weihrauch

VID AT:

Du er modigere end du tror

VID AT:

Dine begrænsninger ikke tilhører dig

VID AT:

Du har ret til og mulighed for, at flytte hjem i dig selv og opleve et meningsfuldt, glædesfyldt liv

Kontakt mig her