Gruppeterapi

Psykoterapi Vejle · gruppeterapi

Hvis du læser dette lige nu, så er der sikkert noget der har ledt dig hertil.. måske er det blot en spirende nysgerrighed…måske er det mange års frustration, der nu har gjort, at du har besluttet dig at arbejde med dine mønstre, din livskvalitet eller måske noget helt tredje.

Terapi i grupper

Dynamikken i gruppen kan hjælpe mennesket til stor forandring og selvforståelse. Dette handler bl.a. om, at det at spejle sig i andre samt det at have vidner til sin forandring, kan have stor betydning for ens egen følelse af selvforståelse og værdi.
I forhold til den enkeltes personlige proces er der også en gevinst ved at deltage i gruppeprocesarbejdet.

Jeg starter løbende disse gruppeterapier op med forskellige emner. Her kan eksempelvis nævnes:

 • din eksistentielle personlige udvikling
 • at komme sig efter stress
 • arbejde med vægttab

  Fortløbende gruppeterapi

  En fortløbende gruppe består typisk af 4-8 deltagere der, sammen med mig, mødes med 2 ugers mellemrum ca 3-4 timer hver gang over eksempelvis 4 måneder. Sessionen er hovedsagligt delt op således:

 • Fælles kropsøvelse eller mindfulnessøvelse for øget fokusering og tilstedeværelse
 • En sharings-runde, hvor hver deltager får mulighed for at fortælle om sig selv og hvad han/hun er fyldt op af eller har i fokus
 • Undervisning/oplæg af mig til individuel refleksion
 • En individuel terapi af ca. 45-60 minutters varighed, hvor jeg arbejder med en af deltagerne, mens de øvrige deltagere ser på og følger arbejdet.
 • Slutteligt feedbackrunde hvor der er mulighed for at alle deltagerne kan udtrykke sig og dele reaktioner eller observationer der oplevedes hos den enkelte under terapien.

  Medleven i andres udvikling

  At deltage i andres terapi og dermed udviklingsproces, vækker ofte en række følelsesmæssige reaktioner og tanker, som deltagerne har mulighed for at blive opmærksom på hos sig selv. De temaer, der udspiller sig i forhold til resten af gruppen, vil ofte være genkendelige for den enkelte deltager fra hans eller hendes liv i øvrigt.

  At have et vidne til sin forandring

  For den, der er i terapi i gruppen, opleves det gerne som en berigelse at blive lyttet til og set af flere mennesker. Det bliver ofte formuleret som, at gruppens medlemmer har en vidnefunktion til ens forandringer. Vidnerne ser det, som personen i terapien viser af sig selv og ser den proces, hun eller han er i, hvilket for klienten kan opleves som en stor støtte i at være på rette vej og set som den, man er.

  Gruppeproces i gruppeterapi

  Når mennesker er sammen, påvirker de hinanden. Gruppeterapi handler også om det, der sker gruppemedlemmerne imellem og her ligger der potentielt meget læring. Der er vigtige grunde til at tage disse processer alvorligt og arbejde tilstrækkeligt dybt med dem.

  Mange har et særligt godt udbytte, når gruppeterapien bliver kombineret eller suppleret med individuel terapi.

  Gruppeterapi kan forstærke oplevelsen

  Gruppeterapi skaber mulighed for at mærke følelser tydeligere, opleve med dybere alvor, tage virkeligheden længere ind og opleve højere grad af eksistens og nærvær.

  Min opgave som gruppens terapeut er at skabe en tryg og seriøs ramme for gruppedeltagernes arbejde.

Regler for gruppeterapien

For at skabe de bedste betingelser for arbejdet i gruppeterapien er der disse regler:

 • Der er tavshedspligt i gruppen. Du må selvfølgelig gerne tale med andre om dine oplevelser i gruppen, men uden at omtale de andre deltageres identitet.
 • Du er vigtig for gruppen og derfor skal du prioritere at møde op. Selvfølgelig kan du blive syg, og der kan komme andet uforudset i vejen. Men så vidt det er muligt, skal du møde op til alle gruppemøderne.
 • Du skal melde afbud, hvis du ikke kan deltage.
 • Kontakten mellem dig og de andre i gruppen skal i den periode, gruppeterapien forløber, kun foregå i gruppen og ikke uden for gruppen.

 

Kontakt mig for at høre mere om næste opstart af hold med gruppeterapi i Vejle

Kontakt mig her